กิจกรรมการฝึกอบรม
โครงการ วินัยเข้ม ทีมงานแกร่ง องค์กรเลิศ รุ่นที่ 1
วันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2552
ณ ค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี

คลิกที่ภาพเล็กเพื่อดูภาพใหญ่

กลับหน้าแรก